=BlooDMaGiC=CLAN

Statistika

Postavy

Phoenix Connex

  

 

Oblečenie:

biele maskáèe, krátke tmavomodré trièko, èierna vesta, polovièné rukavice, kukla

Mapy:

zasnežené a ve¾mi, ve¾mi tmavé

Popis:

 L337 Krew

Oblečenie:

hnedé ryfle, zelená drigovica, okuliare

Mapy:

púštné a tmavé mapy

Popis:

 Arctic Avengers

Oblečeni:

bielo-èierna súprava, kukla, rukavice

Mapy:

zasnežené

Popis:

 

Arctic je v zasnežených leveloch úplne nevidite¾ný. Ak sa schováte medzi stenu a neakú bednu, okoloidúcisi ho ani nevšimne.

Guerilla Warfare

 

Oblečenie:

maskáèe, èierna vesta, èervená èelenka

Mapy:

tmavé aj svetlé

Popis:

 

Warfare je ve¾mi silný, preto sa k nemu najviac hodí gu¾omet M249.

 CT forces (CT-čkári)

 

 Seal Team 6

   

 

Oblečenie:

Zelené kapsáèe, zeleno-èierna vesta, prilba, èierne rukavice

Mapy:

úplne tmavé, nieèo ako dažïový prales

Popis:

 

Tento policajt je jedineèný tým, že má kapsáèe. V úplnej tme je skoro nevidite¾ný.

 GSG - 9

  

 

Oblečenie:

modrá kombinéza, policajná vesta, prilba s okuliarmi, opasok so zbraòou.

Mapy:

svetlé, niekedy tmavé (je to tak medzi)

Popis:

 

GSG je skvelý policajt. Aj keï nieni moc silný, unesie s pohodou aj gu¾omet. SAS

 

Oblečenie:

Kompletne èierna kombinéza aj s plynovou maskou a chránièmi.

Mapy:

úplne tmavé

Popis:

 

Mne pripomýna s tou maskou Raptile z Mortal Kombat 4 (ešte keby bol zelený). Dá sa s ním vynikajúco skry.

 GIGN

  

 

Oblečenie:

Mapy:

Modrá súprava, èierna vesta, kukla, opasok so zbraòou, èierne rukavice. Svetlé, snehové

Popis:

 

Tak, toto je koniec. Ak si budete vybera pod¾a tohoto návodu, urèite sa zlepšia vaše výsledky. Prajem vám ve¾a zábavy !

Super policajt. Je dos silný, a hlavne je rýchly.

  

 

Krew-ko je celkom dobrý. Má síce ove¾a menšiu silu ako Connex, ale vie sa dobre skry.

 

 

Celkom slušný terorista. Má ve¾kú silu vïaka èomu vie rýchlejšie prenáša ažké zbrane.

 
Created by MaVixXx TOPlist